Testbed ja tuotesuunnittelun täsmentyminen

Tuotekehitysprosesseissa yritysten mahdollisuus testauttaa alkuideoita vaihtelee. Joskus testaus oikeilla käyttäjillä ja oikeissa tilanteissa on mahdollista vasta suunnittelun loppupuolella lähes valmista tuotetta muistuttavilla prototyypeillä. Yritysnäkökulmasta kyse on tällöin visioivan suunnittelun testauttamisesta ja siihen asti kertyneen ymmärryksen ja osaamisen hyödyntämisestä. Tietoa soteammattilaisten havainnoista ja kokemuksista käytetään mm. vertailuun liiketoimintamallin kuvaamiin odotuksiin, esiin…

lue lisää

Testbediä vai yhteiskehittelyä?

Viisivaiheiseksi hahmottunut eteläkarjalainen testbed-prosessi rakentuu alussa yrityksen yhteydenottoon ja sitä seuraavaan strategiseen keskusteluun. Siinä avoimesti kartoitetaan ja sovitellaan sotekentän eri osapuolten tarpeita ja toiveita olemassa olevan tuotteen, tuotetarinan tai skenaarion ympärille. Oleellista on tunnistaa tuotteen arvonmuodostus ja potentiaalinen merkitys esimerkiksi soteammattilaisen tai asiakkaan arjessa. Mahdollisimman pian muodostuva yhteinen käsitys tuotekehityksen…

lue lisää

Palvelumuotoilijan havaintoja sotekentästä

Palvelumuotoilussa tarkastellaan yleensä palvelukokemuksen toiminnallisia ja tunteisiin liittyviä ulottuvuuksia. Myös palvelujen sosiaalisia ulottuvuuksia ja yhteisöllisesti tuotettuja merkityksiä on osattava ottaa suunnitteluprosessin sisällä yhä enemmän huomioon. Sotealan kuten myös erilaisten hoivapalvelujen kehittäminen käyttäjälähtöisen muotoilun menetelmillä tarjoaa muotoilulle ja muotoilijoille hyvin mielekkään aihekokonaisuuden, joka kuitenkin vaatii huomattavan paljon perehtymistä ja adaptoitumista oman…

lue lisää