LAB Pro: Onnistuneen yhteistyön avaimia sote-alan testbed-toiminnassa

Kun uusien teknologioiden ja tuotteiden testaustoimintaa viedään aitoon sote-ympäristöön, on yhteistyön toimivuus eri osapuolten kesken ratkaisevaa testauksen onnistumiselle. Hyvä suunnittelu ja tiedotuksen avoimuus varmistavat osaltaan testbed-toiminnan onnistumista sote-alan testausympäristöissä. Lue lisää Lab Pro-julkaisusta, mitkä tekijät tukivat yhteistyötä ELSA Testbed-hankkeen testauksissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/onnistuneen-yhteistyon-avaimia-sote-alan-testbed-toiminnassa/ Kirjoittaja: LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen toimi ELSA-hankkeessa asiantuntijana, jonka…

lue lisää

Lab Pro: Saneluteknologian testaamisella uusia ideoita liikkuvan työn kirjaamiseen

Uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden testaus aidossa sote-asiakasympäristössä hyödyttää sekä yritystä että testaajia. Yritysten keräämien käyttökokemusten lisäksi ammattilaisille avautuu mahdollisuus kokeilla uusia tuotteita ja saada siten uusia ideoita omaan työhönsä. Lue lisää Lab Pro- julkaisusta, miten saneluteknologian testaaminen toi uusia ideoita kirjaamiseen sote-ammattilaisille: https://www.labopen.fi/lab-pro/saneluteknologian-testaamisella-uusia-ideoita-liikkuvan-tyon-kirjaamiseen/ Kirjoittaja: LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen toimii…

lue lisää

Lab Focus: Oudon ajan uudet ideat tarvitsevat tukea kasvuun

Uusia ideoita syntyy myös poikkeusaikana. Helposti saavutettavat, ketterästi käynnistyvät matalan kynnyksen testaus- ja tuotekehityspalvelut tukevat ideoita kasvuun. Lue lisää Lab Focus blogista: https://blogit.lab.fi/labfocus/oudon-ajan-uudet-ideat-tarvitsevat-tukea-kasvuun/ Kirjoittaja: LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen toimii ELSA-hankkeessa asiantuntijana, jonka mielenkiinnon kohteena ovat asiakaspanoksen hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

lue lisää