Esittely

ELSA Testbed - Palveluja kehitetään parhaillaan

Toteutamme tällä hetkellä Eksoten, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa tuotteiden ja palveluiden testauksia sekä tuoteideoiden arviointipaneeleja yrityksille. Kehitämme  ja muotoilemme yhteiskehittämisen kautta saatujen kokemusten avulla testbed-palvelujamme edelleen.

Löydät esimerkkejä ELSA Testbedissä toteutetuista testauksista täältä.

ELSA Testbed pähkinänkuoressa

ELSA Testbed on matalan kynnyksen kehittämisympäristö, jossa sekä ICT- että sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat suunnitella, testata ja tuotteistaa innovaatioita. Tarkoituksenamme on luoda yrityksille väylä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämiseen ja monipuolisiin testausympäristöihin. 

Yritykset voivat ottaa yhteyttä ELSA Testbediin tuotekehitysprosessin kaikissa vaiheissa. Jokainen yrityscase käydään erikseen läpi omine henkilökohtaisine suunnitelmineen, aikatauluineen ja tulostavoitteineen.

ELSA Testbedin testausympäristöt

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset toimintaympäristöt –  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
  • Simulaatio- ja laboratoriotiloja – LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto

Painopistealueenamme ovat erilaiset kotiin vietävät sekä kotona asumista ja hyvinvointia tukevat ratkaisut.

Ota yhteyttä, ja testaa tuotteesi markkinoille! 

ELSA Testbed - taustaa

Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jossa ovat osallisina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Hankkeella tavoitellaan alueen kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöistä aktivointia yritysten, yliopiston, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä sote-toimijoiden kanssa. Etelä-Karjalaan syntyy hankkeen myötä testbed-toimintaa (ELSA Testbed), jossa tuotekehityksen keinoina käytetään käytännön testausta, arviointia ja kokeiluja.

Copyright ELSA Testbed, 2019