Esittely

ELSA Testbed pähkinänkuoressa

ELSA Testbed tarjoaa yrityksille testaus-, yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia aidoissa testausympäristöissä.

ELSA Testbed - kenelle?

ELSA Testbed on matalan kynnyksen kehittämisympäristö, jossa sekä ICT- että sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat suunnitella, testata ja tuotteistaa innovaatioita. Tarkoituksenamme on luoda yrityksille väylä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämiseen ja monipuolisiin testausympäristöihin. Tarjoamme testausympäristöjä mm. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhteydessä olevia fasiliteetteja. 

Yritykset voivat ottaa yhteyttä ELSAan joko vielä konseptivaiheissa olevien tuotteiden tai palvelujen kanssa, tai jo valmiin tuotteen kanssa. Jokainen yrityscase käydään erikseen läpi omine henkilökohtaisine suunnitelmineen, aikatauluineen ja tulostavoitteineen.

Ota yhteyttä, ja testaa tuotteesi markkinoille!

ELSA Testbed - taustaa

Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jossa ovat osallisina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Hankkeella tavoitellaan alueen kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöistä aktivointia yritysten, yliopiston, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä sote-toimijoiden kanssa. Etelä-Karjalaan syntyy hankkeen myötä testbed-toimintaa (ELSA Testbed), jossa tuotekehityksen keinoina käytetään käytännön testausta, arviointia ja kokeiluja.

Copyright ELSA Testbed, 2019