ELSA-case Avaintec

ELSA-case: Avaintec

Avaintec testaa tekoälyyn pohjautuvaa ratkaisuaan ELSA Testbedissä

Avaintec ja Eksote toteuttavat parhaillaan yhdessä ns. Paljon palveluita käyttävien AI-projektia. Tavoitteena on kehittää Eksoten tietoaltaassa toimivia tekoäly- ja analyysityökaluja avuksi ammattilaiselle asiakkaan palvelutarpeen tunnistamiseen ja palveluiden suunnitteluun. Tavoitteena on tulevaisuudessa pystyä nykyistä aikaisemmin tunnistamaan asiakkaan riskiä päätyä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien joukkoon, tuottaa siitä ammattilaisen järjestelmään heräte ja tarjota näin mahdollisuus kääntää asiakaskohtaisen prosessin suuntaa riittävän varhaisessa vaiheessa. Ratkaisua pilotoidaan ELSA Testbedin kautta Eksotessa vuoden 2020 aikana.

Projektin alussa Eksoten sote-ammattilaiset määrittelivät eri osa-alueilta noin 20 erilaista ns. ei-toivottua päätepistettä, joihin asiakkaan ei toivota joutuvan. Päätepisteet määriteltiin erikseen lastensuojeluun, kotihoitoon, mielenterveys ja päihdepalveluihin sekä päivystykseen liittyen. Projekti on nyt edennyt pilottivaiheeseen, jossa on tarkoitus kehittää ensimmäinen Eksoten tietoaltaassa toimiva, operatiivista toimintaa tehostava AI-työkalu. Ensimmäinen testausvalmis tuote liittyy lastensuojelun päätepisteisiin. Sen avulla on mahdollista käydä läpi suuria massoja dataa, löytää yhteisiä ennakoivia tekijöitä ja tuottaa ennuste lapsen riskistä päätyä kiireelliseen sijoitukseen tai huostaanotettavaksi.

Pilotin tavoitteina on

  • Tuottaa AI-työkalu, jolla voidaan ajankohtaisesti nostaa tilastollisesti merkitseviä riskitekijöitä kohderyhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten operatiiviseen työhön
  • Tuottaa asiakaskohtaisesti keinoälyyn ja aiemmin kirjattuihin asiakastietoihin pohjautuva ennuste päätepisteeseen päätymisestä
  • Hyödyntää laaja-alaisesti tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä, jotka päivittyvät pseudonymisoituina Eksoten tietoaltaaseen
  • Liittää AI-komponentin tulokset (päätepisteelle yhteiset ennakkomerkit ja ennuste) operatiiviseen työhön
  • Saada sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta palautetta ja kokemuksia, joilla AI-komponentin toimivuutta voidaan parantaa ja vaikutusta arvioida
  • Kehittää toimintatapa seuraavien päätepisteiden nopeampaan läpivientiin

Tekoälyratkaisuiden yhteiskehittäminen Eksoten ja ELSA Testbedin kanssa on ollut Avaintecille erittäin hyödyllistä. Se on mahdollistanut ratkaisujen kehittämisen hyödyntäen laaja-alaisesti sekä sote-palvelunjärjestäjän asiantuntemusta että dataa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Eksoten eri palveluiden asiantuntijat ovat osallistuneet ahkerasti yhteiskehittämisprojektin eri vaiheisiin: ei-toivottujen päätepisteiden määrittelyyn, alustavien tulosten läpikäyntiin ja tekoälyratkaisujen operatiiviseen työhön sijoittamisen määrittelyyn ja tarkentamiseen. Avaintec on saanut kehittämistyönsä tueksi näkökulmia tekoälyratkaisujen operatiiviseen työhön sijoittamisessa ja tulosten hyödynnettävyyden varmistamisessa.

Eksoten sote-ammattilaisten operatiivisen työn ja käytännön näkökulmat tuovat arvoa tekoälyratkaisujen kehittämistyöhön.

- Mikko Forsström, projektipäällikkö, Avaintec

Copyright ELSA Testbed, 2019