ELSA-case: Medanets

 

Medanets-ratkaisut avuksi kotiin vietäviin palveluihin

Medanets auttaa terveydenhuollon ammattilaisia parantamaan potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja työtyytyväisyyttä ensiluokkaisten mobiiliratkaisujen ja ihmisläheisen otteen avulla. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty mobiilisovellus helpottaa hoitotyön rutiineja, tukee päätöksentekoa ja jättää aikaa tärkeimmälle: potilaan kohtaamiselle. Potilastietojärjestelmiin integroituva sovellus on käytössä yli 40 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa.

Ammattilaisilta tietoa tuotekehitykseen

Medanetsin ratkaisut on kehitetty alun perin sairaalaympäristöön. ELSA Testbedin ammattilaispaneelin avulla Medanets halusi tutkia, kuinka ratkaisut toimivat kotiympäristössä tehtävässä hoitotyössä. Tarkoituksena oli selvittää, millä edellytyksillä ratkaisuja voitaisiin käyttää myös kotiin vietävien palvelujen tukena.

ELSA Testbedin ammattilaispaneeli koostui viidestä terveydenhuollon ammattihenkilöstä, jotka työskentelevät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten tehostetussa kotisairaanhoidossa sekä liikkuvissa yhden hengen päivystysyksiköissä. He paneutuivat Medanetsin mobiiliratkaisuihin puolen päivän pituisen työpajatyöskentelyn puitteissa. Työpajan jälkeen osallistujille lähetettiin vielä Webropol-kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa Medanetsin ratkaisujen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä omassa työssään.

Ammattilaispaneelin anti Medanetsille oli suuri määrä tietoa, jota on tarkoitus hyödyntää kotiin vietävien palvelujen tuotekehitystyössä. Myös ELSA Testbedin avulias tiimi kerää medanetslaisilta kiitosta.

 

ELSA Testbedin ammattilaispaneelin kautta saimme paljon tietoa Eksoten kotiin vietävistä palveluista ja heidän tarpeistaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä saamamme palaute on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta kehittämämme mobiiliratkaisut vastaavat asiakkaiden odotuksia niin sisällön kuin käytettävyydenkin osalta.” 

– Veli Juola, operatiivinen johtaja, Medanets