Tiimi

ELSA Testbed -tiimi

Hyvä tiimi syntyy hyvistä tyypeistä ja monipuolisesta osaamisesta. Pidämme ELSA-tiimissä monialaisuutta suuressa arvossa, minkä ansiosta onnistumme haastamaan toisiamme ja löytämään asiakkaillemme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Ydinporukkamme kuuluu henkilöitä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta, sekä LAB-ammattikorkeakoulusta.

Olemme jokainen kirjoittaneet pienet esittelymme alle. Lue lisää ja ota yhteyttä. Tervetuloa tutustumaan!

Kaisa Pesonen

Kaisa Pesonen
projektipäällikkö (ELSA-hanke), Eksote, YTM

Olen sosiaali- ja terveydenhuollon digi- ja teknologiamuutoksen rytmissä elävä sote-ammattilainen. Erityisasiantuntijuuttani ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja palveluprosessit. Kannustan sekä itseäni että muita ajattelemaan uteliaasti ja kokeilemaan asioita rohkeasti, oppimaan uutta, kehittämään ja kehittymään.

ELSA-hankkeen projektipäällikkönä vastaan ELSA Testbed-innovaatioekosysteemin kehittämiskokonaisuudesta, ELSA Testbed-tiimin toiminnasta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Tehtäväni on luoda ja vahvistaa Etelä-Karjalan alueelle rakenteita ja asiantuntijuutta, joiden avulla uusia sote-alan digi- ja teknologiainnovaatioita kehitetään ja otetaan käyttöön. Voit olla minuun yhteydessä kaikissa ELSA Testbediin liittyvissä asioissa.

kaisa.pesonen@eksote.fi
Puh. +358 40 651 3007

Jaani Väisänen

Jaani Väisänen
lehtori, LAB-ammatikorkeakoulu, FT

Toimin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa, jossa opetuksen ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteitani ovat pääasiassa digitaalisen markkinoinnin ja data-analytiikan hyödyntäminen. 

ELSA-hommissa pyrin aina tuottamaan asiakkaittemme testausasetelmiin analyyttistä ja käyttäjälähtöistä dataa ymmärrettävässä muodossa. Tiivis yhteistyö ja avoin dialogi tuo yhteiskehittämiseen aina parhaan lopputuloksen, joten ota ehdottomasti yhteyttä ja jutellaan lisää.

jaani.vaisanen@lab.fi
Puh: 040 687 685

Henna Puputti

BI palvelupäällikkö, Raportointi ja analytiikka, Eksote, tradenomi (laskentatoimi)

Vastaan Eksoten analytiikka ja raportointi –tiimin toiminnasta sekä kaikesta analytiikkaan ja raportointiin liittyvästä kehitystyöstä Eksotessa. Ajankohtaisia asioita ovat mm. tietoaltaan hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja prosessijohtamisessa, ennakoivan analytiikan hyödyntäminen asiakasprosessien parantamisessa sekä tarvittavan tiedon esilletuonti sitä tarvitseville kohderyhmille. Datan laadun parantaminen on kaiken perusta. 

Eksotella on ainutlaatuinen tietopohja sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Tällainen data mahdollistaa lähes rajattomat kokeilut, mitä vain sote-datan pohjalta voidaan tehdä. Elsa testbed –toiminnan myötä olen mukana auttamassa yrityksiä ja toimijoita, joilla on uusia ja innovatiivisia, dataan perustuvia tuotteita ja palveluja testattavana.

henna.puputti@eksote.fi

Katja Rääpysjärvi

Katja Rääpysjärvi
kehityspäällikkö – sähköinen asiointi, Eksote, DI

Olen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin ja kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämisen asiantuntija, joka suhtautuu intohimolla soten palveluketjujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisujen parissa olen työskennellyt reilut 10 vuotta. 

Toimin ELSA Testbedissä asiantuntijana ja teen yhteistyötä yritysten kanssa. Olethan minuun yhteydessä uuden innovaatiosi tiimoilta, niin mietitään yhdessä miten sotessa voitaisiin testata ja hyödyntää ratkaisuasi! 

katja.raapysjarvi@eksote.fi
Puh: 040 183 5366

Katja Heiskanen, Eksote

Katja Heiskanen
projektipäällikkö, Eksote, KTM

Hankehallinnon ja projektityön asiantuntijana olen työskennellyt erilaisten hallinnon, talouden ja viestinnän kysymysten sekä toimintamallien kehittämisen parissa.  Olen mm. ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä Eksoten liikkuvan sote-palveluyksikön toimintaa (Mallu-auto).  Pidän toimintakulttuurista, jossa saa innostua parantamaan ja kehittämään asioita. Arvostan asioiden ja prosessien selkeyttämistä ja yksinkertaistamista. 

Työstän ja ideoin muiden testbed-tiimiläisten kanssa ELSA Testbediin hallintamallia ja toimintaprosesseja sekä viestintämateriaaleja

katja.heiskanen@eksote.fi

Kai Hämäläinen

Kai Hämäläinen
teollinen muotoilija

Henkiset juureni ovat teollisessa muotoilussa, mutta vuodesta 2008 lähtien olen työskennellyt ensimmäisten suomalaisten joukossa palvelumuotoilun kentässä, niin tutkijana kuin projektipäällikkönä korkeakoulumaailmassa, sekä muotoilualan konsulttina ja yrittäjänä. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti soten ja palvelumuotoilun rajapinnat, joissa muodostuu jatkuvasti uutta oppia. 

ELSA Testbedin kehittämisessä roolini kokeneena asiakaslähtöisyyden ja tuotekehityksen menetelmäosaajana on tarkastella ja mallintaa toiminnassa syntyviä yhteiskehittelyn, arvioinnin ja testaamisen toimintatapoja. 

kai.hamalainen@lab.fi
Puh: 050 5659841

Pirjo Vaittinen

Pirjo Vaittinen

Yliopettaja, LAB ammattikorkeakoulu, TtT

Olen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa monet muutokset ja kehitysvaiheet läpikäynyt kouluttajakonkari, joka edelleen jaksaa innostua monialaisesta ja -ammatillisesta yhteistyöstä. Olen toiminut oppilaitoksessamme erilaisissa opetus-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tätä kokemusta tuon tiimiimme ja hyödynnän ELSA-hanketyöskentelyssä.

Tehtävänäni on ELSA -hankkeessa sote -koulutuksen ja oppimisympäristömme asiantuntijana luoda yhteistä innovaatioalustaa ja testbed -toimintaa Etelä-Karjalaan.

pirjo.vaittinen@lab.fi

Puh. 040 18 40 670

TKI-asiantuntija, LAB ammattikorkeakoulu, DI

Olen prosessi- ja tuotekehityksen DI ja v. 2020  LAB ammattikorkeakoulusta valmistuva ensihoitaja.  Aiemmin olen työskennellyt erilaisissa sote-alan kehittämishankkeissa ja tutkimukseen parissa.

Erityisesti olen kiinnostunut asiakaskeskeisistä prosesseista, digitaalisista ja älykkäistä palveluista sote-sektorilla sekä asiakaspanoksen uudenlaisesta hyödyntämisestä terveyspalveluissa. Ensihoidon amk-opintojen ja erilaisten sote-alan työtehtävien ansiosta minulla on myös monipuolista käytännön näkemystä  ja kokemusta sote-palvelujen arjesta , asiakkaista ja toimintaympäristöistä.

Kaisa.Seppanen@lab.fi

Jouni Koivuniemi

Jouni Koivuniemi
tutkijaopettaja, LUT-yliopisto, TkT

Toimin tutkijaopettajana LUT-yliopistossa, jossa tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat kestävien palvelu-, prosessi- ja liiketoimintaratkaisujen aikaansaaminen tuotantotaloudellista osaamista soveltaen. Opetuksessa koulutan digitaalisen palvelutuotannon osaajia sote-alalle ja teollisten palveluiden alalle. Toimin ELSA Testbedissä palvelutuotannon ja –liiketoiminnan asiantuntijana. Olethan yhteydessä, niin mietitään yhdessä, miten LUT-yliopiston osaamista voidaan hyödyntää yrityksesi ratkaisujen kehittämisessä!

jouni.koivuniemi@lut.fi
Puh: 0400 580 683

Henna-Riikka Sopanen
tutkimusapulainen, LUT-yliopisto, DI

Olen sotenööri eli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon diplomi-insinööriopiskelija ja lähihoitaja, jolle asiakaslähtöisten toimintamallien ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen on lähellä sydäntä. Minulla on kokemusta sekä ikääntyvien parissa asiakasrajapinnassa työskentelystä että projekti- ja kehitystyöstä sote-sektorilla. 

Teen asiakasarvon ja asiakashyötyjen muodostumiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä ELSA Testbediä varten.

henna.sopanen@lut.fi

Copyright ELSA Testbed, 2019