Testbed ja tuotesuunnittelun täsmentyminen

Tuotekehitysprosesseissa yritysten mahdollisuus testauttaa alkuideoita vaihtelee. Joskus testaus oikeilla käyttäjillä ja oikeissa tilanteissa on mahdollista vasta suunnittelun loppupuolella lähes valmista tuotetta muistuttavilla prototyypeillä. Yritysnäkökulmasta kyse on tällöin visioivan suunnittelun testauttamisesta ja siihen asti kertyneen ymmärryksen ja osaamisen hyödyntämisestä. Tietoa soteammattilaisten havainnoista ja kokemuksista käytetään mm. vertailuun liiketoimintamallin kuvaamiin odotuksiin, esiin nouseviin motivaatioihin ja muihin tuotteen käytön merkityksiin. Entä tästä eteenpäin? Testbed kannattaa aina nähdä myös oppimisprosessina ja tilaa ja aikaa systemaattiselle reflektoinnille myös muuhun kuin suunnittelun kommunikaatioon kannattaa järjestää.

Oikein ajoitettu testausvaihe tai jo aiempi mukaantulo testbed-toimintaan auttaa täsmentämään tuotekehitysprosessia. Suurin osa tuoteominaisuuksista on muotoiltu ja valittu jo aiemmissa tuotekehityksen vaiheissa ideoita ja konsepteja luodessa. Mahdollinen kokemattomuus sotealasta keskeisiä tuoteominaisuuksia mietittäessä kannattaa huomioida. Vääriä lähtöoletuksia on helpointa korjata silloin, kun tuote on vielä luonnoksina paperilla. Osaamistarpeiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat yksi reflektoinnin aihe, kuten myös muutokseen suhtautuminen.

Kuten edellisessä kirjoituksessani totesin, mahdollisimman pian muodostuva yhteinen käsitys tuotekehityksen vaiheesta on edellytys testauksessa ja sen ohjeistuksessa onnistumiselle. Myös testaajien on tiedettävä käsillä oleva vaihe ja sen merkitys. Uusia tuoteominaisuuksia ei tyypillisesti voi enää toivoa siinä vaiheessa, kun aiemmin valittuja ja toteutettuja ominaisuuksia jo arvioidaan. Palaute voi kuitenkin olla hyvinkin arvokasta muuhun tuotekehitykseen liittyen. Tästä syystä palautteen ja käyttökokemusten kerääminen ja käsittely monipuolisesti on kokemamme perusteella erittäin arvokasta kaikille osapuolille. Sen taustalla vaikuttaa myös käyttäjälähtöisyyttä laajempi ajattelutapa osallisuuden edistämisestä ja sen hyödyistä. Testauksen nopea ja ketterä toteutus, joka on myös testaajille mahdollisimman vaivatonta ja helppoa, on myös kehitystyön ja reflektoinnin tulosta.

Kai Hämäläinen, TKI-asiantuntija LAB, muotoilualan yrittäjä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *